Privacy verklaring & algemene voorwaarden

Door Barbara

We doen er echt alles aan om jouw privégegevens ook echt privé te houden. Natuurlijk vragen we wel een beperkt aantal gegevens van je, zodat we je zo goed mogelijk kunnen helpen. Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken (zoals ons contactformulier of door je in te schrijven op de nieuwsbrief) geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel als jij daar toestemming voor geeft.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’). Dit privacybeleid is van toepassing op Besos de Ibiza. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden.

Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacybeleid.

Je hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens op te vragen en in te kijken, te laten wijzigen, te laten schrappen. Dit kan voor één of meerdere vermeldingen in verschillende databases (bv. contactformulier en/of inschrijving nieuwsbrief) Je kan ook vragen om uit beide databases te worden verwijderd. Je wordt dan ‘vergeten’ en op geen enkele manier nog gecontacteerd. Als je een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten minste binnen 30 dagen. Hoe kan je dit doen? Door te mailen naar barbara@besosdeibiza.com. Vermeld daarbij:

Voor- en achternaam van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
E-mailadres en/of telefoonnr. van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
Welke wijzigingen je wil doorvoeren of je wil dat de persoon geschrapt wordt.

Voor het versturen van e-nieuwsbrieven is de gegevensverwerker Mailchimp met basis in de U.S.A. Door in te schrijven op onze nieuwsbrief ga je akkoord met de voorwaarden van Mailchimp. Met deze gegevensverwerker is een overeenkomst gesloten om jouw persoonsgegevens te beschermen. Woocommerce wordt gebruikt voor wat aankoop van producten betreft. Ook hier worden jouw persoonsgegevens verwerkt en beschermd opgeslagen. Voor gebruiksanalyse van onze website schakelen wij Google Analytics in. Hiervoor wordt anoniem informatie over het gebruik van onze website verzameld. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan Google en niet gebruikt voor marketing- en reclamedoeleinden.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Wij vragen enkel je voornaam en naam, e-mailadres en telefoonnummer.

In formulieren is sommige informatie verplicht (meestal aangeduid met een *), andere informatie – niet aangeduid met * – kan nuttig zijn, maar is niet absoluut nodig. Jij kiest of je hier gegevens invult. Op basis van ingevulde gegevens of geplaatste cookies (zie verder) worden geen marketingprofielen aangemaakt.

Waarom worden jouw persoonsgegevens bijgehouden?

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel):
– Contactformulier: om je vraag te beantwoorden of je informatie te kunnen bezorgen.
– Inschrijving op nieuwsbrief: om je af en toe een nieuwsbrief toe te sturen met aanbiedingen of informatie die je kan interesseren.
– Aankoopformulier: om je aankoop te kunnen verwerken, de gewenste producten te leveren en je andere producten te kunnen tonen die je misschien interesseren.
Een uitzondering hierop kan enkel met jouw expliciete toestemming.

Hoe lang worden je gegevens bijgehouden?

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden maximaal tot 2 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

Doorgifte aan derden

Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan derden (bv. verhuurfirma, reisbureau, … ) wanneer jij achter deze diensten vraagt en hiervoor toestemming geeft. Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy. Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte (nieuwsbrief versturen, product aankopen, dienst zoals villaverhuur…).

Websites van derden

Op onze website staan links naar andere websites, producten en diensten van partners, leveranciers, adverteerders of andere derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud of de links die op deze websites verschijnen en zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites waar onze website naar verwijst of die naar onze website verwijzen. Ook veranderen deze websites, producten en diensten voortdurend, inclusief hun inhoud en links. Deze websites, producten en diensten kunnen een eigen privacybeleid, gebruikersvoorwaarden en klantenservicebeleid hebben. Het bekijken van en interactie met andere websites, waaronder websites waar onze site naar verwijst of die naar onze site verwijzen, zijn onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van die website.

Minderjarigen

Wij hebben absoluut niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker minderjarig is. Zorg daarom dat je betrokken bent bij de online activiteiten van je minderjarige kinderen om te voorkomen dat hun gegevens door ons of onze partners worden verwerkt.

Beveiliging van gegevens

De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord. Iedereen die namens Besos de Ibiza jouw persoonsgegevens kan inkijken is gebonden aan geheimhouding van die informatie.

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan deze website worden automatisch gegevens opgeslaan over het gebruik van de website. Dit zijn enkel en alleen niet-persoonlijke en anonieme gegevens (je IP-adres wordt bijvoorbeeld niet bijgehouden). We analyseren die informatie met Google Analytics (lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer info) om onze website te kunnen verbeteren, er wordt echter geen persoonlijke informatie bijgehouden of doorgegeven aan Google.

Cookies

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Dit gebeurt anoniem.
Kort samengevat: functionele cookies laten onze website beter werken, analytische cookies vertellen ons iets over hoe de website wordt gebruikt. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven. De cookies worden niet gebruikt voor marketing of reclame. Je kan cookies uit- en inschakelen in je browserinstellingen en ook wissen.

Facebook, Instagram en andere sociale media

Op deze site staan deelknoppen voor sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst – bij gebruik – een cookie op je computer. Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen. Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met jouw informatie omspringen nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 10 december 2018.

Als het misgaat …

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken. Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.

Klachten

Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, contacteer dan barbara@besosdeibiza.com en we zoeken een oplossing. Meer informatie over klachtenprocedures vind je op volgende websites: privacycommissieVlaamse Toezichtcommissie.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor https://besosdeibiza.com. Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van https://besosdeibiza.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Besos de Ibiza. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden.

Herroepingsrecht

Diensten zoals verhuur van vakantieaccommodaties, autoverhuur, catering of diensten voor vrijetijdsbesteding waarvoor u een datum of periode afspreekt (bv. excursies met een gids, boottochten, quad/buggy tours, … ) vormen een uitzondering op de wettelijke bedenktijd van 14 dagen (=herroepingsrecht). U heeft echter het recht om af te zien van uw boeking en deze te annuleren door te mailen op barbara@besosdeibiza.com volgens de vermelde annulatievoorwaarden per dienst, u vindt dat overzicht hier: https://besosdeibiza.com/besos-services. De annulatiecondities verschillen per aanbieder/dienst, u kan deze ook steeds opvragen door te mailen op barbara@besosdeibiza.com.

Het kan voorkomen dat één van onze aanbieders hun diensten of onderdelen ervan, data of leeftijdsvereisten wijzigt. Om deze reden houdt Besos de Ibiza zich het recht voor om ten alle tijden alle diensten die geboekt zijn via onze website te annuleren, wijzigen of te vervangen, ongeacht de reden. Wanneer u in een dergelijk geval niet tevreden bent over het aangeboden alternatief, dan heeft u recht op een volledige restitutie van de aankoopprijs.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Besos de Ibiza is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Besos de Ibiza.

Inhoud website

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Besos de Ibiza te mogen claimen of te veronderstellen.

Besos de Ibiza streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Besos de Ibiza aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Aansprakelijkheid

Besos de Ibiza is verantwoordelijk voor de zorg van een goede opdrachtnemer, met als taak u op een juiste wijze te informeren, te adviseren en de dienst in te boeken bij de plaatselijke aanbieder. Ondanks dat wij betrouwbare partners uitkiezen om mee samen te werken, zij we niet verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van de dienstverlening van de aanbieder. Wij worden graag geïnformeerd over eventuele problemen en zijn bereid om in geval van problemen met de plaatselijke aanbieder te bemiddelen.

Deelname aan de diensten die via Besos de Ibiza worden aangeboden (zoals excursies, boottochten, …) is op eigen risico van de klant. Besos de Ibiza en haar partners kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enige lichamelijke schade of schade / vermissing van persoonlijke eigendommen. Wanneer blijkt dat Besos de Ibiza tekort geschoten is en de klant hierdoor schade ondervindt, is de aansprakelijkheid van Besos de Ibiza beperkt tot maximaal de kosten van de door ons gefactureerde diensten. De aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant is verzekerd (via een reis- / ziektekostenverzekering) en voor schade die de klant lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt uitgesloten.

Besos de Ibiza is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Dit houdt in dat wij de klant niet financieel compenseren wanneer een dienst geannuleerd dient te worden als gevolg van onvoorziene omstandigheden buiten de macht van Besos de Ibiza of de aanbieder om. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, ongelukken en bijbehorend vertragingen, demonstraties, alle vormen van natuurcatastrofen, opstanden, oorlogen, terroristische aanslagen, stroomuitvallen, stakingen, slechte weersomstandighedn of andere gelijksoortige gebeurtenissen buiten de macht van de aanbieder.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van Besos de Ibiza op deze pagina.

Slotbepalingen

Op de overeenkomst tussen de klant en Besos de Ibiza is het Belgisch recht van toepassing. Klachten en geschillen met betrekking tot het advies, de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst of dienst, kunnen binnen bekwame tijd worden voorgelegd per e-mail aan: Besos de Ibiza, e-mailadres: barbara@besosdeibiza.com.

Onze gegevens

Vennootschapsnaam: Agence Apero VOF
Handelsnaam: Besos de Ibiza
Gevestigd in Antwerpen, België
BTW BE 0785 630 615
barbara@besosdeibiza.com
alec@besosdeibiza.com

Mochten er na het lezen van deze Privacyverklaring en Algemene voorwaarden, vragen, klachten of opmerkingen zijn, dan kan u per e-mail contact met ons opnemen, wij staan u met plezier en zo snel mogelijk te woord: barbara@besosdeibiza.com.

Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Deze kan je weigeren indien je dit wenst. Accepteer Lees meer